دوره مهارت های زندگی (وفور)

مدرس: دکتر امیر منشی

روان درمانگر - دانش آموخته مقطع دکترای روانشناسی سلامت

بیشترhttp://voofoor.com

کارگاه "انتخاب آگاهانه"

مدرس: دکتر سپیده مینوسپهر

 دکترای تخصصی روانشناسی 
 

بیشتر

کارگاه تربيت جنسی کودکان

مدرس: دکتر منصوره نیکوگفتار

متخصص روانشناسی، عضو هیات علمی و پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور

بیشتر

خدمات مرکز

  • رواندرمانی
  • مشاوره فردی
  • مشاوره خانوادگی
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • مشاوره زناشویی
  • مشاوره کودک و نوجوان
  • برگزاری کارگاه های روان شناسی (ویژه عموم و متخصصین)

 

کارگاه های مرکز: