تاثیر افسردگی و اضطراب بر میگرن

در یک مطالعه که بر روی 588 بیمار که برای سردرد به درمانگاه مراجعه کرده بودند، مشاهده شد افرادی که نشانه‌های اضطراب و افسردگی را داشتند، حملات میگرنی بیشتری را گزارش می‌کردند. در این مطالعه، مشاهده شد که کیفیت پایین خواب می‌تواند یک عامل مستقل برای تشدید نشانه‌های افسردگی و اضطراب

باشد.

محققانی که این پژوهش را انجام دادند تاکید کردند که عواملی هم‌چون پریشانی هیجانی و تعدد سردردها، بر یکدیگر از طریق یک مکانیسم آسیب‌شناختی مشترک، تاثیر می‌گذارند. برای نمونه، پاسخ‌های هیجانی می‌توانند بر ادراک و کنترل درد، از طریق مسیرهای انتقال سیگنال معینی، تاثیرگذار باشند.

دکتر فو-­چی یانگ، نویسنده‌ی اصلی این تحقیق می‌گوید: "می‌توان از این یافته‌ها نتیجه گرفت که درمان پزشکی کافی برای کاهش تعدد این سردردها، می‌تواند ریسک افسردگی و اضطراب را در بیماران مبتلا به میگرن کاهش دهد."