تاثیر ماری‌جوانا بر مغز در حال رشد

تغییرات سلولی در قسمتی از سیستم پاداش مغز، به دلیل قرارگرفتن طولانی در معرض روان‌گردان ماری‌جوانا، ممکن است از دلایلی باشد که این ماده را دارای ویژگی‌های لذت‌بخش و اعتیادآور کرده است.

این را یک مطالعه بر روی موش‌ها نشان می‌دهد.

این نتایج می‌تواند درک ما را از آثار ماری‌جوانا بر مغز در حال رشد، افزایش دهد.

مواد مخدر و محرک بر بخش Ventral Tegmental Area یا VTA در مغز تاثیر می‌گذارند، که دارای تراکم زیادی از نورون‌های دوپامینی است. با استفاده از موش‌های کوچک و نوبالغ، جفری ادواردز و همکارانش تاثیرات ماده‌ی شیمیایی موثر در ماری‌جوانا، تتراهیدروکانابینول (THC)، را بر سلول‌های گابا در VTA موش‌ها بررسی کردند. این یافته‌ها بیان‌گر این است که قرارگرفتن در معرض THC به مدت طولانی، ممکن است نقش مهارکنندگی این سلول‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و به افزایش سطوح دوپامین و ویژگی‌های پاداش‌دهندگی ماری‌جوانا بیانجامد. این نورون‌های گابا ممکن است نقطه‌ی تمرکز تازه‌ای برای درمان اختلال سوءمصرف کانابیس باشد.